test

Vi gir juridiske råd og bistand i saker om utvikling av eiendom, byggesak, deling, seksjonering, reguleringsplaner og andre forhold knyttet til fast eiendom. Vi har juridisk utdanning og lang erfaring fra offentlig forvaltning. Vårt spesialområde er plan- og bygningsloven.
Typiske saker vil kunne være:

  • fsdfds
  • jhlk

– Utarbeide søknad om dispensasjon. For eksempel for bygging i LNF-områder eller strandsonen.
– Klage på avslag i byggesak

  • fdsfds

Kontakt oss

930 40 419

Adresse: Storebotn 10A, 5309 KLEPPESTØ

Org.nr: 915.177.913

Bankkonto: 1503.63.10550