Byggesøknad

Norstrand Eiendomsrådgivning AS Trenger du hjelp i en byggesak? Da kan vi bistå deg. Enten vi påtar oss ansvar som søker ovenfor kommunen i din byggesak eller hjelper deg med å fylle ut en enkeltstående søknad er vårt mål at din byggesøknad skal leveres uten mangler. Med lang erfaring fra plan- og bygningsetaten har vi den kunnskap som er nødvendig for å få ditt prosjekt trygt i land.

Vi kan og bistå deg dersom du trenger hjelp til å klage på et vedtak eller ønsker bistand ved en nabomerknad.


Som ansvarlig søker er vi bindeleddet mellom deg og kommunen, og er blant annet ansvarlig for:

– Bestilling av nødvendige dokumenter fra kommunen
– Gjennomgang av planstatus og kontroll av søknaden
– Utfylling av søknadskjema med nødvendige utregninger
– Nabovarsling
– Utarbeidelse av dispensasjonssøknad
– Innhenting av ansvarsretter
– Utfylling av gjennomføringsplan
– Påse at avfallsplan foreligger
– Innhente nødvendige tillatelser fra andre myndigheter

Tjenester

930 40 419

Adresse: Storebotn 10A, 5309 KLEPPESTØ

Org.nr: 915.177.913

Bankkonto: 1503.63.10550