Deling og seksjonering

Norstrand Eiendomsrådgivning AS Dersom du skal sende inn en søknad om fradeling kan vi hjelpe deg med enkeltspørsmål (som dispensasjon) eller stå som ansvarlig for hele søknaden inn til kommunen. Vi bistår da deg i hele prosessen frem til nytt matrikkelbrev foreligger. Vi kan og rådgi deg om hvilke alternativer som vil være best i forhold til din tomt.

Dersom du ønsker å dele opp en bygning i flere eierseksjoner kan vi og hjelpe deg med det. Vi kan da stå som ansvarlig for innsendelse av seksjoneringssøknad til kommunen.

Tjenester

930 40 419

Adresse: Storebotn 10A, 5309 KLEPPESTØ

Org.nr: 915.177.913

Bankkonto: 1503.63.10550