Rådgivning

Vi gir råd og bistand i saker om utvikling av eiendom, byggesak, deling, seksjonering, reguleringsplaner og andre forhold knyttet til fast eiendom.

Typiske saker vil kunne være:

– Utarbeide søknad om dispensasjon. Eksempelvis for bygging i LNF-områder eller strandsonen.
– Klage på avslag i byggesak
– Klage på tillatelse eller innsending av merknad
– Klage på pålegg eller tvangsmulkt
– Utarbeide innspill eller klage til reguleringsplan
– Utarbeide bestemmelser til reguleringsplan
– Generelle råd eller utredninger om forståelsen av plan- og bygningsloven

Tjenester

930 40 419

Adresse: Storebotn 10A, 5309 KLEPPESTØ

Org.nr: 915.177.913

Bankkonto: 1503.63.10550