Vi bistår naboer i forbindelse med regulering av Hanøy skole

June 8, 2015

HanoyskoleNorstrand Eiendomsrådgivning AS bistår berørte grunneiere i forbindelse med regulering av Hanøy skole. Planen skal legge til rette for utvidelse av Hanøy barneskole med uteareal, parkering og nybygg i inntil 4 etasjer. Det er også planer om å utvide fylkesveien med gang og sykkeltilbud.

Blir eller kjenner du noen som blir berørt av en ny reguleringsplan? Da kan vi bistå deg. Ta kontakt på norstrand@norstrand.no eller 930 40 419 for en uforpliktende samtale/møte.